top of page
  • תמונת הסופר/תמומחי בקשר לטיפול

פסיכותרפיה פסיכואנליטית – דינמית

עודכן: 6 במרץ 2023

לא רק טיפול נפשי: פיתוח של יכולות מנטליות ורגשיות


עמית אדלשטיין – פסיכולוג קליני

פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, הידועה גם בכינויה "דינמית", היא נגזרת של התיאוריות והטיפול הפסיכואנליטיים, אשר המציא ומיסד זיגמונד פרויד בתחילת המאה שעברה. התיאוריות הפסיכואנליטיות מאז ועד לימנו, עוסקות בהבנה והמשגה של הנפש האנושית וההתפתחות שלה, החל מתחילת דרכו של האדם. התיאוריות הללו מבוססות בעיקר על פרקטיקה טיפולית, דהיינו על מפגש בין מטפל למטופל, והניסיון להבין ולהמשיג את המתרחש בנפשו של המטופל.


מרכז בקשר לטיפול פסיכולוגים ומטפלים רגשיים בגישה דינמית
פסיכותרפיה על פי הגישה הדינמית - לצלול לתת מודע

מאחר והנפש האנושית מורכבת מרבדים רבים ואינטראקציות בין רבדים אלו, כפי שמשתקף גם באופן נוירולוגי כאשר מסתכלים על מבנה ופעולת המוח האנושי, הפרקטיקה והתיאוריות שהתפתחו מקיפות תחומים רבים של תהליכי הנפש. בשל כך הטיפול והתיאוריה אינם נשענים רק על הסרה של סימפטומים אשר בגינם האדם פונה לאיש המקצוע, אלא על עבודה מנטלית רחבה.

במסגרת זו, המטפל והמטופל מחפשים וממפים את נפשו של המטופל על מאפייניה השונים, ומחברים בין מאפיינים אלו על מנת ליצור גיבוש של העצמי. הבנה טובה יותר של האדם את עצמו, למשל מדוע הוא פועל כך או אחרת במשפחתו או במסגרת העבודה שלו, מחזקת את הבטחון של האדם בעצמו ומשפרת את בריאותו הנפשית.

אך מדברים אלו ברור כי לא זאת בלבד אשר מתרחש. לפסיכותרפיה הפסיכואנליטית השפעה על כלל אישיותו של האדם העובר אותה, לאור העיסוק הרחב בנפש. היא משפרת את יכולותיו המנטליות והרגשיות בינו לבין עצמו וכן במפגש עם אדם אחר. בשיפור של יכולות מנטליות ורגשיות הכוונה ליכולת לשאת מצבים פנימיים לא נעימים כמו תסכול, אשר מוביל בתורו ליכולת חשיבה טובה יותר על עצמי ואחרים במצבים שונים.

לדוגמא, ניקח מקרה היפותטי של אדם אשר הבוס שלו או בן/בת הזוג שלו מעצבן אותו באופן קבוע, אך הוא רק יכול להמשיך להתלונן על זה בפני כל מי שהוא מכיר או לסחוב את זה "בבטן". נדמה כי לאדם כזה אין יכולת לצאת מהמצב הזה בדרך כלשהי, הוא תקוע בתוכו מכל מיני סיבות אפשריות. אין לו חופש פעולה, הן פנימי כמו להבין מה לא מסתדר לו עם הבוס או בקשר הזוגי ואז להרגיש אחרת, ולא חיצוני כמו למצוא דרכים לשינוי המצב.

בשל כך, פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או דינמית אינה מיועדת רק לאלו אשר מחפשים עזרה נפשית עם בעיה כלשהי. יש ביכולתה לעזור לאנשים לפתח את יכולותיהם המנטליות, לגדול ולהתפתח מעבר למקום שבו הם נמצאים. אנשים אלו יכולים להרגיש פעמים רבות כי יש להם פוטנציאל לא ממומש או תחושה של תקיעות בחיים ובזוגיות, אך הם אינם יודעים כיצד לשנות את המצב. פניה לפסיכותרפיה בגישה זו מגבירה את החיבור הפנימי של האדם לעצמו ולאחרים, ולאורך זמן מאפשרת לו מציאת דרכים חדשות ויצירתיות להתפתחות.



 

Comments


bottom of page