top of page
  • תמונת הסופר/תמומחי בקשר לטיפול

תרפיה בתנועה למבוגרים ולילדים

עודכן: 25 ביולי 2022

מאת סוזן קדם, מטפלת בתנועה ופסיכותרפיסטית

השימוש בתנועה במסגרות טיפוליות מחבר אנשים להרגשותיהם, לקשר עם אחרים ולחיוניותם. הטיפול מותאם לאוכלוסיות שונות ולמסגרות שונות, כאשר לעתים הוא משמש כטיפול תומך ולעתים כפסיכותרפיה.

תרפיה בתנועה כפסיכותרפיה למבוגרים: הטיפול מבוסס על הבנה עמוקה של תהליכים תרפויטיים נפשיים וגופניים ועל דרכי טיפול המטפחות אינטגרציה ביניהם. אינטגרציה בין תחושה, רגש, מחשבה והתנהגות המלווה בתחושה של בריאות (well being) ויכולת להתמודד עם החיים. מצוקה נפשית גורמת לגוף "להתגונן" על ידי הפרת הזרימה בין מרכיבים אלה, הגורמת למתח ומצוקה.

הגופניות שלנו תורמת חלק ניכר מזהותנו וחוויותינו. ב"גופניות" הכוונה לדמוי גוף, למודעות לתחושות ולרגשות, לדפוסים של ביטוי רגשות, ולמידות הנאה או סבל הנובעות מעצם היותנו "בתוך גופינו". כל אלה טמונים בנו מחוויות שונות שצברנו במהלך חיינו.

המצבים הרגשיים שלנו תמיד מלווים בחוויות גופניות, כמו מתח, קלילות, כיווץ, אי שקט ומצבי נשימה שונים, כי רגשות מורכבים מתהליכים גופניים וקוגניטיביים שמבשרים לנו על מה שאנו מרגישים על רצון הגוף/נפש להגיב בהתנהגות. האיזון ביחסים אלה יכול להשתבש, כך למשל כשאנו מוצפים ברגשות שלמדנו ש"אסור" לבטא או אפילו לחשוב, או כשלומדים להתנתק מרגשות מסוימים כדי להימנע מקונפליקט או סבל נפשי. שיבושים אלה, הקורים בלי שאנו מודעים להם, ושהחלו כדי להגן עלינו, ממשיכים כדפוסים הגורמים למתח, לצמצום החיוניו ולהגבלת יכולת להתמודד.

בתרפיה בתנועה, תשומת לב והתייחסות לתחושות גוף ולביטוי תנועתי הקשורים לנושאים העולים בשיחה, מובילים לתהליך אינטגרטיבי של תובנה, שחרור ושינוי – בחוויה הגופנית, ברגש ובחשיבה. הטיפול מתאים לאנשים הסובלים מ: דמוי עצמי המעכב הגשמה עצמית קשיים הנובעים מהיחס אל הגוף ולמיניות קשיים בקשר בין אישי חרדה, דכדוך, דיכאון, מצבי רוח הפרעות אכילה סימפטומים פסיכוסומאטיים מצבים פוסט טראומטיים


מרכז בקשר לטיפול, בתרפיה בתנועה, מתייחסים לתחושת הגוף ביחס לשיחה. נוצר תהליך משולב של תובנה, שחרור ושינוי – בחוויה הגופנית, ברגש ובחשיבה.
בתרפיה בתנועה, מתייחסים לתחושת הגוף ביחס לשיחה. נוצר תהליך משולב של תובנה, שחרור ושינוי – בחוויה הגופנית, ברגש ובחשיבה.

תרפיה בתנועה כפסיכותרפיה לילדים:

תנועה ומשחק דרמתי מהווים שפות טבעיות לילדים. אלה משקפים את עולמם הפנימי ואת הנושאים המעסיקים אותם. בטיפול בתנועה, במרחב המצויד באביזרים שמפעילים את הגוף ואת הדמיון, הילדים מעודדים למשחק תנועתי הבעתי. שילוב של משחק עם קשר טיפולי מכיל ומשקף, מאפשר ביטוי ועיבוד רגשות, פורקן מתחים ורכישת יכולת ויסות אנרגיות רגשיות/גופניות. המטפלת מתייחסת לילדים במשחק ובדיבור מתוך הקשבה, אמפטיה והבנת תהליכים רגשיים והתפתחותיים כפי שהם מתבטאים במשחק, בהתנהגות, ובדיבור. בכך היא מסייעת להם להתמודד עם מצוקתם ולחוות את עצמם ואת סביבתם באור חיובי יותר. הטיפול מתאים לכל גיל ולקשת של קשיים רגשיים ,התנהגותיים והתפתחותיים. הוא מהנה עבור הילדים ומקדם שינוי והתפתחות. הטיפול בילד מלווה תמיד בפגישות עם הורים, כחלק מתהליך הטיפול.

תגובות


bottom of page