top of page
  • תמונת הסופר/תמומחי בקשר לטיפול

טיפול פסיכולוגי כמקום לפיתוח של יכולות מנטליות ורגשיות

עודכן: 6 במרץ 2023

עמית אדלשטיין – פסיכולוג קליני

טיפול פסיכולוגי בגישה דינמית או פסיכואנליטית, הוא הטיפול הקלאסי שאדם מדמיין או רואה בסרטים. שני אנשים יושבים בחדר, המטופל מספר על עצמו למטפל. המטפל שואל שאלות או מתייחס לדברים שהמטופל מספר על עצמו, על מנת לעזור לו עם מה שמעסיק אותו או בעייתי בחייו. טיפול זה הוא נגזרת של התיאוריות והטיפול הפסיכואנליטיים, אשר המציא ומיסד זיגמונד פרויד בתחילת המאה שעברה. התיאוריות הפסיכואנליטיות מאז ועד לימנו, עוסקות בהבנה והמשגה של הנפש האנושית וההתפתחות שלה, החל מתחילת דרכו של האדם. התיאוריות הללו מבוססות בעיקר על פרקטיקה טיפולית, דהיינו על מפגש בין מטפל למטופל, והניסיון להבין ולהמשיג את המתרחש בנפשו של המטופל.


מרכז בקשר לטיפול פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים ומטפלים רגשיים מומלצים
טיפול פסיכולוגי בגישה דינמית או פסיכואנליטית, הוא הטיפול הקלאסי שאדם מדמיין או רואה בסרטים.

מאחר והנפש האנושית מורכבת מרבדים רבים ואינטראקציות בין רבדים אלו, כפי שמשתקף גם באופן נוירולוגי כאשר מסתכלים על מבנה ופעולת המוח האנושי, הפרקטיקה והתיאוריות שהתפתחו מקיפות תחומים רבים של תהליכי הנפש. בשל כך הטיפול והתיאוריה על פי גישה זו אינם נשענים רק על הסרה של סימפטומים אשר בגינם האדם פונה לאיש המקצוע, אלא על עבודה מנטלית רחבה. במסגרת זו, המטפל והמטופל מחפשים וממפים את נפשו של המטופל על מאפייניה השונים, ומחברים בין מאפיינים אלו על מנת ליצור גיבוש של העצמי. הבנה טובה יותר של האדם את עצמו, למשל מדוע הוא פועל כך או אחרת במשפחתו או במסגרת העבודה שלו, מחזקת את הבטחון של האדם בעצמו ומשפרת את בריאותו הנפשית.

אך מדברים אלו ברור כי לא זאת בלבד אשר מתרחש. לטיפול הפסיכולוגי בגישה זו השפעה על כלל אישיותו של האדם העובר אותה, לאור העיסוק הרחב בנפש. היא משפרת את יכולותיו המנטליות והרגשיות בינו לבין עצמו וכן במפגש עם אדם אחר. בשיפור של יכולות מנטליות ורגשיות הכוונה ליכולת לשאת מצבים פנימיים לא נעימים כמו עלבון לדוגמא, מבלי להתעלם מהם או להתקע בהם. במקום זאת, מתפתחת יכולת מנטלית לחשוב על מקומות רגשיים אלו בצורה אחרת, אשר עוזרת בתורה גם להתפתחות פנימית וגם למציאת דרכים אחרות להתנהלות במציאות. לדוגמא, ניקח מקרה היפותטי של אדם אשר הבוס שלו או בן/בת הזוג שלו מעצבן אותו באופן קבוע, אך הוא רק יכול להמשיך להתלונן על זה בפני כל מי שהוא מכיר או לסחוב את זה "בבטן" מבלי להגיד על זה לאף אחד. כנראה שלאדם כזה אין יכולת לצאת מהמצב הזה בדרך כלשהי, הוא תקוע בתוכו מכל מיני סיבות אפשריות. אין לו חופש פעולה, הן פנימי כמו להבין מה לא מסתדר לו עם הבוס או בקשר הזוגי ואז להרגיש אחרת, ולא חיצוני כמו למצוא דרכים לשינוי המצב.

דוגמא זו ממחישה כי הטיפול הפסיכולוגי אינו מיועד רק לאלו אשר מחפשים עזרה נפשית עם בעיה כלשהי. יש ביכולתו לעזור לאנשים לפתח את יכולותיהם המנטליות, לגדול ולהתפתח מעבר למקום שבו הם נמצאים. אנשים אלו יכולים להרגיש פעמים רבות כי יש להם פוטנציאל לא ממומש או תחושה של תקיעות בחיים ובזוגיות, אך הם אינם יודעים כיצד לשנות את המצב. הטיפול אשר תואר מגביר את החיבור הפנימי של האדם לעצמו ולאחרים, ולאורך זמן מאפשר לו מציאת דרכים חדשות ויצירתיות להתפתחות.


 

Comments


bottom of page