top of page
  • תמונת הסופר/תמומחי בקשר לטיפול

זיכרונות ילדות בטיפול בהתמכרות בפסיכותרפיה אדלריאנית

עודכן: 15 במאי

מאת:  ענבר דביר, פסיכותרפסטית אדלריאינית ומטפלת רגשית


על פי אדלר, החיים הם תנועה לקראת התפתחות והגשמה. אדם שמאמין שהוא לא שווה חש נחיתות וכאב ומרגיש אי שייכות. לעיתים, כשנוצר באדם ספק לגבי תחושת הערך והשייכות שלו, התנועה הטבעית להגשמה עלולה להיפסק או להיות מוסטת לצד הלא מועיל של החיים- האדם הופך את עצמו ואת ערכו למרכז עולמו, וכל משאביו הנפשיים והפיזיים מכוונים לעיסוק בעצמו.


מרכז בקשר לטיפול, מה הקשר בין זיכרונות ילדות, ערך עצמי והתמכרויות על פי התאוריה של אדלר?
מה הקשר בין זיכרונות ילדות, ערך עצמי והתמכרויות על פי התאוריה של אדלר?

הטיפול בהתמכרות

הפתרון היעיל לתחושת אי שייכות וחוסר ערך הוא  רק על ידי כך שהאדם יתעסק פחות בערך העצמי שלו ויפנה את תשומת הלב להשתפות פעילה  במעשה החברתי באמצעות תרומה לחברה וליקום (שקד, 2019). דרייקורס פרגוסון (2010) מסבירה שפתרון זה יצלח רק כשאדם יכיר בזהותו כיצור חברתי, כשווה בין שווים. במקרה שתנאי זה מתקיים, תושג המטרה העליונה של תחושת שייכות וערך- האדם ירגיש שהוא מועיל ובאופן טבעי ייקח על עצמו את האחריות לעצמו, לבריאותו ולהרגשתו הטובה. מטרת העל של הטיפול האדלריאני היא להעלות או לחזק את תחושת הערך והשייכות של המטופל, על ידי עידוד והרחבת/הגמשת סגנון החיים שלו מבחינה קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית תוך התייחסות לבעיה של המטופל היום. התהליך הטיפולי ,של שינוי קוגניטיבי וערכי ,כולל גם מרכיב חינוכי. המרחב הטיפולי, על פי אדלר, מבוסס על  טיפוח "אינטרס חברתי" (דרייקורס, 2000). איסוף זיכרונות ילדות מוקדמים  בטיפול האדלריאני מאפשר למטפל להבין את המטופל מנוקדת מבט הוליסטית- כל זיכרון מוקדם הוא מטאפורה שלמה, יחידה הוליסטית שלמה המתארת באופן יצירתי את מחשבותיו של האדם, משאלותיו ורגשותיו בזמן הווה . מכל זיכרון ניתן להבין את סגנון החיים של האדם ואת ה"היגיון הפרטי" שלו(Mosak & Shulman, 1995) . בטיפול אדלריאני, המטפל יעזור למטופל לגלות דרך חדשה להתנהלות חייו, דרך שתעזור לו להשתייך מחדש ולקבל אחריות על חייו-  יעזור לו לחקור את המחשבות המוטעות שלו, בהיגיון הפרטי,  וישאף להחליף את המחשבות והעמדות הלא בריאות בערכים חברתיים שימושיים (שריג, 2016).

שימוש בזיכרונות מוקדמים בטיפול אדלריאני, יכולים להשתנות בכל נקודת זמן, בכל שלב התפתחותי ובכל אירוע והתרחשות בחיים. על המטפל למקד את התנועה להשגת המטרה של שייכות המטופל ומימוש האינטרס החברתי במשפחה, בעבודה ובחברה. כמו כן, על המטפל, לעודד את המטופל להכיר בייחודיות שלו, ביצירתיות שלו ובמשאבים שיש לו, באמצעות התבוננות משותפת בזיכרונות המוקדמים. המטפל יחד עם המטופל יזהו  בזיכרונות המוקדמים אסטרטגיות מועילות, אשר שימשו את המטופל בעבר ועזרו לו להרגיש משמעות, שייכות ובעל ערך. לאחר מכן, המטפל יעזור למטופל להבין אילו מהאסטרטגיות כבר לא מועילות לו יותר ויעודד אותו למצוא אסטרטגיות חלופיות שיעזרו לו להשיג תחושה של ערך ושייכות, על ידי הבנייה מחדש של הזיכרונות  (Lavon&Shifron,2018).

שפרון (Shifron 2009) מציעה להשתמש בזיכרונות מוקדמים גם בטיפול בהתמכרות , כאשר המטרה היא לשנות את הגישה של המכור לחיים. להתנהגות ההתמכרותית (במובנה הרחב), כמו התמכרות ל"סגנון חיים", מספר מאפיינים, העולים בקנה אחד, עם עקרונותיה הבסיסיים של התיאוריה האדלריאנית:

ההתנהגות הינה הוליסטית מטבעה ולכן, באה לידי ביטוי באופן פיסי, פסיכולוגי, קוגנטיבי ורוחני. מעצם היותה הוליסטית, ועצם היותו של הפרט יצור חברתי, ההתנהגות ההתמכרותית לעולם אינה הבעיה הפרטית של האדם, אלא תמיד מערבת את המשפחה ולעיתים את כל הסביבה בתוכה הפרט מתנהל.ההתנהגות מכוונת מטרה: שייכות, הימנעות מדחייה וכאב, אי נוחות להתמודד עם סיטואציה לא נעימה או עם לחצי החיים .ההתנהגות מבטאת את היצירתיות הטבועה באדם, ולמעשה, קיימת קורלציה בין מידת האנרגיה היצירתית הטמונה באדם לבין אופי ההתנהגות ההתמכרותית.  כל כוח, כל יכולת וכל כשרון ,שיש לאדם, באשר הוא טומן בחובו פוטנציאל התמכרותי. לכן, תפקיד המטפל לעודד מתמכרים באמצעות אותם כוחות , הבאים לידי ביטוי בזיכרונות, אשר מלכתחילה שימוש מוגזם הוביל אותם להתמכרות. תפקידו של המטפל האדלריאני לגלות ולחשוף את הפוטנציאל היצירתי הטמון באדם ולבדוק עמו, כיצד ניתן להשתמש ביצירתיות זו, על מנת להשתלב בחיים החברתיים מתוך תרומה וללא יצירת נזק. תחושת חוסר ערך עשויה להוביל להתנהגות התמכרותית ולחיפוש מתמשך אחר משמעות החיים בדרך שאינה בהכרח נכונה. במטרה להבין את התנהגותו ההתמכרותית של הפרט, יש להבין את סגנון חייו ולהיות מודעים למערך המשפחתי  שלו (Shifron 2009; Shifron 1999).> > דברו איתנו או התקשרו 077-5215080 ונעזור לך ולכם למצוא את המאץ' למטפלת רגשית או למטפל רגשי מומלצים באזור.

 

מקורות

דרייקורס, ר.(2000) .פסיכודינמיקה פסיכותרפיה וייעוץ. מכון אדלר: תל אביב.

שקד, א. (2019). לקפוץ למים- מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים. בן שמן: מודן.

שריג, ג. (2016). שובל ילדות שקוף. על זיכרונות ילדות בגישה האדלריאינית. מכון מופת וכליל.


Dreikurs Ferguson,E (2010) Mutual respect to the Need to the Belong and Contribute, paper presented at NASAP convention in Minneapolis, MN On June 11, 2010,pp. 78-90.

Lavon,I., Shifron,R. (2018). Adler's use of Early recollections: Evidence in neuroscience research.UK Adlerian Year Book. Pp. 119-132.

Shiron,R. (1999) "Addictive behaviors :An Adlerian Perspective". In P .Prina, A Millar, C.Shelly& K.John, UK Adlerian Yearbook, pp.114-127. London: Adlerian Society for Individual Psychology.

Shifron,R. (2009) "Addictions :"Workaholism" In P .Prina, A Millar, C.Shelly& K.John, UK Adlerian Yearbook, pp.107-117. London: Adlerian Society for Individual Psychology.

Shifron, R. (Spring 2010) "Adler's Need to Belong as a Key for Mental Health". The Journal of  Individual Psychology, Vol. 66, No.1, (pp. 10-29).

Shifron,R. (2016) "Holism and the life task balance- Homeostasis of- life tasks". UK Adlerian Yearbook, pp.83-92.

Comments


bottom of page