top of page
  • תמונת הסופר/תמומחי בקשר לטיפול

טיפול משפחתי – מענה התנהגותי, קוגניטיבי ורגשי

עודכן: 17 במאי

טיפול משפחתי הינו פסיכותרפיה המבוססת על ההנחה, שבעיות פסיכולוגיות מסוימות יכולות למצוא את הפתרון שלהן, על ידי שינוי לטובה באמצעות התייחסות שונה של בני המשפחה. טיפול משפחתי, יותר מאשר הטיפול הפרטני או הזוגי, שם דגש רב על היחסים בין הדורות השונים במשפחה.


מרכז בקשר לטיפול, מטפלים זוגיים מומלצים. טיפול משפחתי, יותר מטיפול פרטני או זוגי, שם דגש רב על היחסים בין הדורות השונים במשפחה.
טיפול משפחתי, יותר מטיפול פרטני או זוגי, שם דגש רב על היחסים בין הדורות השונים במשפחה.

קשיים בהתמודדות

מחלה, ליקוי או קושי אצל אחד מבני המשפחה, משפיעים לרעה על כל בני המשפחה האחרים, על האווירה הסובבת את המשפחה, ועל היחסים בין בני הזוג. בתוך התא המשפחתי יש קשרים רגשיים מהותיים מאוד אשר מתקיימים בתוכו. יחסים רגשיים אלה, יכולים לעזור מאוד לבן המשפחה להתמודד עם הבעיה, או למרבה הצער, דווקא להרע את מצבו. לפעמים בני המשפחה לא מצליחים להתמודד עם בעיה באופן ענייני, היות ורגשותיהם וחוסר הניסיון שלהם מפריעים להם לעזור לילד כראוי.


הורים שהופכים את הילד לשעיר לעזאזל

לפעמים קורה בתוך משפחות שעקב יחסים לא תקינים בין ההורים, הם הופכים את אחד הילדים לשעיר לעזאזל, ויהפכו אותו לבעיה המשפחתית. במקרים כאלה הילד עלול לפתח בעיות נפשיות. טיפול משפחתי טוב יידע לאתר מקרים כאלה, כי הם מסוכנים מאוד לנפשו של הילד. הוא חושב שהוא הורס את המשפחה, בעוד האשמה אינה בו אלא בהורים שלו, שמשתמשים בו כדי להסיח את דעתם מבעיותיהם.


גם ההורים זקוקים לעזרה

כאשר מתגלים בעיות תפקודיות אצל ילד, ההורים מתגייסים כדי לטפל בבעיה. הבעיה היא שגם הם זקוקים לטיפול, הרי המצב משפיע גם עליהם. אולי הם כועסים על הילד על כך ש"גזל" מהם את חיי השגרה ומרגישים אשמה עקב תחושות לא נעימות אלו. הבעיה משפיעה על כל המשפחה ולא רק על הילד.


טיפול משפחתי - מענה התנהגותי, קוגניטיבי ורגשי

בסוגיות אלה ואחרות, טיפול משפחתי נותן מענה הוא נועד לטפל בכל בני המשפחה שהמצב משפיע עליהם, לפעמים מבלי שהם אפילו מודעים לכך. הילדים האחרים במשפחה מרגישים לעיתים שהם כבר לא זוכים ליחס, כי כל היחס עובר לילד עם הבעיה. הטיפול המשפחתי מציע מענה התנהגותי, קוגניטיבי ורגשי, לאותם בעיות שהמשפחה ניצבת בפניהם, עקב מצבו של ילד אחד או יותר מתוך המשפחה.

 

コメント


bottom of page